Aleksander Brecl s.p.
           
Vaš partner pri iskanju rešitevDOMOV


Vse hitrejši tehnološki razvoj in kratko postavljeni roki za predstavitev novih izdelkov na trg nas silijo v nove in boljše tehnološke rešitve. Izzivi, s katerimi se soočamo, pa ustvarijo nove probleme, s katerimi se je potrebno hitro in učinkovito spopasti. Podjetje AB Aleksander Brecl s.p. je tukaj z namenom, da vam pomaga pri vpeljevanju novih sodobnih tehnoloških rešitev, vam pomaga reševati tehnične težave ter vas izobražuje, da bi lažje in učinkoviteje uporabljali sodobna tehnološka orodja.AB - Aleksander Brecl s.p.
Moše Pijada 23c
2000 Maribor
Copyrights (c) Aleksander Brecl
Webmaster Cristy